Tevredenheidsonderzoek

Inhoudsopgave

Algemeen

In juni 2023 kregen ouders en leerlingen van het derde en zesde leerjaar de kans om het tevredenheidsonderzoek in te vullen. De resultaten waren zeer positief. Het doet ons plezier dat we tevreden ouders en leerlingen op onze school hebben. De tips en/of werkpuntjes die we van sommige mensen meekregen worden besproken in het team om de werking van de school nog te verbeteren.

TEVREDENHEIDSONDERZOEK 3de lj. JUNI 2023:

47 mensen vulden de enquête in:

StellingPercentage tevreden tot zeer tevredenPercentage minder tevreden tot zeer ontevreden.
Als ouder voel ik me welkom op school.95.70
Mijn kind gaat graag naar school en voelt zich hier goed.89.42.1
De school besteedt aandacht aan een respectvolle omgang met iedereen.91.54.3
Ik heb een duidelijk zicht op de school- en klaswerking (infoavond, website, infobord, schoolreglement, …)95.70
De school probeert de schoolse kosten te beperken tot een minimum.76.66.4
De directeur is bereikbaar en gemakkelijk aanspreekbaar.95.70
De leerkrachten zijn bereikbaar en gemakkelijk aanspreekbaar.85.12.1
Er wordt tijdig en duidelijk naar ouders gecommuniceerd.85.14.2
Ik ben tevreden over de hygiëne op school.74.54.3
De school heeft aandacht voor verkeersveiligheid in en rond de school.95.70
Ik ben tevreden over de werking van het secretariaat.93.62.1
Ik ben tevreden over wat mijn kind leert op school.95.72.1
Mijn kind krijgt voldoende en aangepast huiswerk.91.54.3
Ik ben tevreden over het puntenrapport.95.80
Ik ben tevreden over het zelfevaluatie-rapport.  89.30
Ik ben tevreden over studie en opvang.82.94.2
Ik ben tevreden over het zorgbeleid op school.89.44.3
De school heeft voldoende aandacht voor sport en beweging.95.70
De school heeft voldoende aandacht voor ICT en Media.85.14.3
De speelplaats biedt voldoende speelmogelijkheden.95.80

TEVREDENHEIDSONDERZOEK 6de lj. JUNI 2023:

30 mensen vulden de enquête in.

StellingPercentage tevreden tot zeer tevredenPercentage minder tevreden tot zeer ontevreden.
Als ouder voel ik me welkom op school.96.70
Mijn kind gaat graag naar school.83,43.3
De school besteedt aandacht aan een respectvolle omgang met iedereen.83.36.7
Ik heb een duidelijk zicht op de school- en klaswerking (infoavond, website, infobord, schoolreglement, …)86.73.3
De school probeert de schoolse kosten te beperken tot een minimum.6010
De directeur is bereikbaar en gemakkelijk aanspreekbaar.903.3
De leerkrachten zijn bereikbaar en gemakkelijk aanspreekbaar.83.40
Er wordt tijdig en duidelijk naar ouders gecommuniceerd.83.43.3
Ik ben tevreden over de hygiëne op school.803.3
De school heeft aandacht voor verkeersveiligheid in en rond de school.93.36.6
Ik ben tevreden over de werking van het secretariaat.906.7
Ik ben tevreden over wat mijn kind leert op school.93.33.3
Mijn kind krijgt voldoende en aangepast huiswerk.706.7
Ik ben tevreden over het puntenrapport.903.3
Ik ben tevreden over het zelfevaluatie-rapport.73.30
Ik ben tevreden over studie en opvang.76.63.3
Ik ben tevreden over het zorgbeleid op school.93.30
De school heeft voldoende aandacht voor sport en beweging.96.73.3
De school heeft voldoende aandacht voor ICT en Media.73.36.7
De speelplaats biedt voldoende speelmogelijkheden.93.33.3
Scroll naar boven