Tevredenheidsonderzoek

Algemeen

In juni 2020 kregen ouders en leerlingen van het derde en zesde leerjaar de kans om het tevredenheidsonderzoek in te vullen. De resultaten waren zeer positief. Het doet ons plezier dat we tevreden ouders en leerlingen op onze school hebben. De tips en/of werkpuntjes die we van sommige mensen meekregen worden besproken in het team om de werking van de school nog te verbeteren.

Derde leerjaar juni 2020


39 mensen vulden dit tevredenheidsonderzoek in. De individuele opmerkingen nemen we mee voor evaluatie binnen het schoolteam.
scores: 1 = helemaal niet tevreden; 2 : minder tevreden; 3 = geen mening; 4 = tevreden; 5 = zeer tevreden

1 Ik ben tevreden over wat mijn kind op school geleerd heeft.

Aantal sterren: 4.3

12345
0
0%
2
5.1%
2
5.1%
16
41.0%
19
48.7%

2 Het schoolteam is bereid te communiceren en te luisteren.

Aantal sterren: 4.2

12345
0
0%
1
2.6%
5
12.8%
17
43.6%
16
41.0%

3 Ik word tijdig geïnformeerd als er een probleem is met mijn kind.

Aantal sterren: 4.1

12345
0
0%
1
2.6%
7
18.0%
18
46.2%
13
33.3%

4 Ik ben tevreden over de zorgwerking.

Aantal sterren: 4.4

12345
0
0%
0
0%
4
10.3%
15
38.5%
20
51.3%

5 In elk leerjaar wordt voldoende en aangepast huiswerk voorzien.

Aantal sterren: 4.3

12345
0
0%
2
5.1%
3
7.7%
17
43.6%
17
43.6%

6 Er wordt op school gewerkt aan wederzijds respect.

Aantal sterren: 4.4

12345
0
0%
0
0%
3
7.7%
18
46.2%
18
46.2%

7 Er wordt op school gewerkt aan discipline.

Aantal sterren: 4.6

12345
0
0%
0
0%
1
2.6%
14
35.9%
24
61.5%

8 Ik ben tevreden over de studies.

Aantal sterren: 4.3

12345
0
0%
1
2.6%
4
10.3%
16
41.0%
18
46.2%

9 Ik ben tevreden over ochtend- en/of avondopvang.

Aantal sterren: 4.3

12345
0
0%
3
7.7%
2
5.1%
15
38.5%
19
48.7%

10 Ik ben tevreden over de woensdagnamiddagopvang.

Aantal sterren: 3.7

12345
3
7.7%
0
0%
13
33.3%
12
30.8%
11
28.2%

11 Ik ben tevreden over de werking van het secretariaat (rekeningen, melden afwezigheden, wijzigingen maaltijden, …)

Aantal sterren: 4.5

12345
0
0%
0
0%
2
5.1%
16
41.0%
21
53.9%

12 Ik voel me als ouder welkom op school.

Aantal sterren: 4.4

12345
0
0%
1
2.6%
0
0%
19
48.7%
19
48.7%

13 Ik ben tevreden over de hygiëne op school.

Aantal sterren: 4.1

12345
0
0%
1
2.6%
5
12.8%
21
53.9%
12
30.8%

14 Ik ben tevreden over het aanbod van thuisonderwijs tijdens de lock-down periode.

Aantal sterren: 3.4

12345
4
10.3%
8
20.5%
8
20.5%
5
12.8%
14
35.9%

15 Ik ben tevreden over de coronamaatregelen die op school zijn genomen.

Aantal sterren: 4

12345
1
2.6%
1
2.6%
7
18.0%
18
46.2%
12
30.8%

16 Ik ben blij dat ik voor deze school gekozen heb.

Aantal sterren: 4.6

12345
0
0%
0
0%
0
0%
16
41.0%
23
59.0%

We zijn als schoolteam dankbaar en tevreden met deze resultaten. Opmerkingen en tips nemen  we mee en worden besproken in het team ter verbetering van onze werking.

Zesde leerjaar juni 2020


37 ouders vulden het tevredenheidsonderzoek in. Individuele opmerkingen nemen we mee voor evaluatie binnen het schoolteam.
scores: 1 = helemaal niet tevreden; 2 : minder tevreden; 3 = geen mening; 4 = tevreden; 5 = zeer tevreden

1 Ik ben tevreden over wat mijn kind op school geleerd heeft.

Aantal sterren: 4.5

12345
0
0%
1
2.7%
1
2.7%
12
32.4%
23
62.2%

2 Het schoolteam is bereid te communiceren en te luisteren.

Aantal sterren: 4.4

12345
0
0%
0
0%
5
13.5%
14
37.8%
18
48.7%

3 Ik word tijdig geïnformeerd als er een probleem is met mijn kind.

Aantal sterren: 4

12345
0
0%
3
8.1%
8
21.6%
11
29.7%
15
40.5%

4 Ik ben tevreden over de zorgwerking.

Aantal sterren: 4.2

12345
1
2.7%
2
5.4%
5
13.5%
10
27.0%
19
51.4%

5 In elk leerjaar wordt voldoende en aangepast huiswerk voorzien.

Aantal sterren: 3.9

12345
0
0%
6
16.2%
4
10.8%
14
37.8%
13
35.1%

6 Er wordt op school gewerkt aan wederzijds respect.

Aantal sterren: 4.3

12345
0
0%
2
5.4%
2
5.4%
15
40.5%
18
48.7%

7 Er wordt op school gewerkt aan discipline.

Aantal sterren: 4.4

12345
0
0%
2
5.4%
2
5.4%
12
32.4%
21
56.8%

8 Ik ben tevreden over de studies.

Aantal sterren: 4.3

12345
1
2.7%
2
5.4%
3
8.1%
11
29.7%
20
54.1%

9 Ik ben tevreden over ochtend- en/of avondopvang.

Aantal sterren: 4

12345
1
2.7%
2
5.4%
10
27.0%
7
18.9%
17
46.0%

10 Ik ben tevreden over de woensdagnamiddagopvang.

Aantal sterren: 3.6

12345
3
8.1%
0
0%
17
46.0%
6
16.2%
11
29.7%

11 Ik ben tevreden over de werking van het secretariaat (rekeningen, melden afwezigheden, wijzigingen maaltijden, …)

Aantal sterren: 4.5

12345
0
0%
2
5.4%
0
0%
13
35.1%
22
59.5%

12 Ik voel me als ouder welkom op school.

Aantal sterren: 4.5

12345
0
0%
0
0%
4
10.8%
12
32.4%
21
56.8%

13 Ik ben tevreden over de hygiëne op school.

Aantal sterren: 4.2

12345
0
0%
2
5.4%
4
10.8%
16
43.2%
15
40.5%

14 Ik ben tevreden over het aanbod van thuisonderwijs tijdens de lock-down periode.

Aantal sterren: 3.6

12345
0
0%
9
24.3%
6
16.2%
11
29.7%
11
29.7%

15 Ik ben tevreden over de coronamaatregelen die op school zijn genomen.

Aantal sterren: 4.1

12345
0
0%
4
10.8%
3
8.1%
15
40.5%
15
40.5%

16 Ik ben blij dat ik voor deze school gekozen heb.

Aantal sterren: 4.6

12345
0
O%
1
1%
2
5.4%
9
24.3%
25
67.6%

92% van deze ouders is tevreden tot zeer tevreden over onze school. We zijn uiteraard blij met dit positieve resultaat en nemen de tips en aanbevelingen (vooral in verband met de eerste lock-down) mee om te bespreken in het team. Zo proberen we telkens onze werking te verbeteren.

Scroll naar top