Tevredenheidsonderzoek

Inhoudsopgave

Algemeen

In juni 2022 kregen ouders en leerlingen van het derde en zesde leerjaar de kans om het tevredenheidsonderzoek in te vullen. De resultaten waren zeer positief. Het doet ons plezier dat we tevreden ouders en leerlingen op onze school hebben. De tips en/of werkpuntjes die we van sommige mensen meekregen worden besproken in het team om de werking van de school nog te verbeteren.

TEVREDENHEIDSONDERZOEK 3de lj. JUNI 2022:

Percentage: tevreden tot uiterst tevreden:

StellingPercentage tevreden tot zeer tevredenPercentage minder tevreden tot zeer ontevreden.
Als ouder voel ik me welkom op school.91.91.6
Mijn kind gaat graag naar school.93.41.6
De school besteedt aandacht aan een respectvolle omgang met iedereen.93.43.3
Ik heb een duidelijk zicht op de school- en klaswerking (infoavond, website, infobord, schoolreglement, …)88.51.6
De directeur is bereikbaar en gemakkelijk aanspreekbaar.93.41.6
De leerkrachten zijn bereikbaar en gemakkelijk aanspreekbaar.90.23.3
Er wordt tijdig en duidelijk naar ouders gecommuniceerd.86.86.6
Ik ben tevreden over de hygiëne op school.91.80
De school heeft aandacht voor verkeersveiligheid.90.14.9
Ik ben tevreden over de werking van het secretariaat.95.11.6
Ik ben tevreden over wat mijn kind leert op school.90.20
Mijn kind krijgt voldoende en aangepast huiswerk.776.6
Ik ben tevreden over studie en opvang.85.24.9
Ik ben tevreden over het zorgbeleid op school.91.11.6
De school heeft voldoende aandacht voor sport en beweging.96.70
De school heeft voldoende aandacht voor ICT.75.44.9
De speelplaats biedt voldoende speelmogelijkheden.90.21.6

TEVREDENHEIDSONDERZOEK 6de lj. JUNI 2022:

Percentage: tevreden tot uiterst tevreden:

StellingPercentage tevreden tot zeer tevredenPercentage minder tevreden tot zeer ontevreden.
Als ouder voel ik me welkom op school.803.3
Mijn kind gaat graag naar school.76.70
De school besteedt aandacht aan een respectvolle omgang met iedereen.806.6
Ik heb een duidelijk zicht op de school- en klaswerking (infoavond, website, infobord, schoolreglement, …)86.60
De directeur is bereikbaar en gemakkelijk aanspreekbaar.93.30
De leerkrachten zijn bereikbaar en gemakkelijk aanspreekbaar.76.710
Er wordt tijdig en duidelijk naar ouders gecommuniceerd.8010
Ik ben tevreden over de hygiëne op school.803.3
De school heeft aandacht voor verkeersveiligheid.83.33.3
Ik ben tevreden over de werking van het secretariaat.96.60
Ik ben tevreden over wat mijn kind leert op school.83.46.7
Mijn kind krijgt voldoende en aangepast huiswerk.76.610
Ik ben tevreden over studie en opvang.76.63.3
Ik ben tevreden over het zorgbeleid op school.803.3
De school heeft voldoende aandacht voor sport en beweging.900
De school heeft voldoende aandacht voor ICT.703.3
De speelplaats biedt voldoende speelmogelijkheden.76.66.6
Scroll naar boven