Buiten de lessen

 SPORT

TIJDENS DE SPEELTIJDEN

 • hinkelen
 • 4 op een rij
 • volksspelen
 • steltlopen
 • psycho-motorische vorming in samenwerking met zorgleerkracht (1ste lj.)
 • veters knopen en strikken (1ste lj.)
 • klassencompetities (3de t.e.m. 6de lj.): voetbal netbal hockey slagbal …

NACHOOLSE SPORTACTIVITEITEN

Activiteiten uitgaande van de sportdienst Aalst:

 • voetbaltornooi voor 2de en 3de graad
 • hockeytornooi voor 2de en 3de graad
 • veldlopen voor 2de en 3de graad
 • zwemmen voor 2de en 3de graad
 • stratenloop
 • netbaltornooi 2de en 3de graad
 • Tal van initiaties (dans, hockey, …)

ZANGKOOR

Ons huidig kinderkoor is een gelegenheidskoor. Kinderen vanaf het derde leerjaar kunnen hieraan deelnemen. Het koor bereidt zich met korte, intensieve oefenperiodes voor op optredens als: een g. kerstoptreden in rusthuis St.Job, de muzikale omlijsting van de eerste communie enz…
De bedoeling is om de kinderen samen te laten zingen, ze te leren luisteren naar elkaar, ze te leren beseffen dat elk een belangrijke schakel is in de groep.

EERSTE COMMUNIE


De zaterdag of zondag voor Hemelvaart vieren we de Eerste Communie in onze parochiekerk. Deze godsdienstige activiteit is volledig vrijblijvend en wordt voorbereid in de klas.

AFSCHEID ZESDE LEERJAREN

Dit is steevast een feestelijke avond die georganiseerd wordt door de leerkrachten en leerlingen van het zesde leerjaar. Op het programma staan voordrachten, sketches door de leerlingen en dankwoordjes door klasafgevaardigden, leerkrachten, leerlingen en directie. De avond wordt afgesloten met een receptie die verzorgd wordt door het oudercomité. Deze avond wordt telkens voorzien in de laatste week van het schooljaar.

Scroll naar boven