1

Tevredenheidsonderzoek

Algemeen

In juni 2021 kregen ouders en leerlingen van het derde en zesde leerjaar de kans om het tevredenheidsonderzoek in te vullen. De resultaten waren zeer positief. Het doet ons plezier dat we tevreden ouders en leerlingen op onze school hebben. De tips en/of werkpuntjes die we van sommige mensen meekregen worden besproken in het team om de werking van de school nog te verbeteren.

Resultaten tevredenheidsonderzoek derde leerjaar juni 2021

5 sterren= uiterst tevreden/4 sterren= tevreden/3 sterren= geen mening/2 sterren= minder tevreden/1 ster= helemaal niet tevreden

1 Ik ben tevreden over wat mijn kind op school geleerd heeft.

Antwoord Antwoorden Ratio
1 / 5 0 0 %
2 / 5 0 0 %
3 / 5 1 2,4 %
4 / 5 16 38,1 %
5 / 5 25 59,5 %

2 Het schoolteam is bereid te communiceren en te luisteren.

Antwoord Antwoorden Ratio
1 / 5 0 0 %
2 / 5 1 2,4 %
3 / 5 1 2,4 %
4 / 5 12 28,6 %
     
5 / 5 28 66,7 %
             

3 Ik word tijdig geïnformeerd als er een probleem is met mijn kind.

Antwoord Antwoorden Ratio
1 / 5 0 0 %
2 / 5 0 0 %
3 / 5 7 16,7 %
4 / 5 11 26,2 %
5 / 5 24 57,1 %

4 Ik ben tevreden over de zorgwerking

Antwoord Antwoorden Ratio
1 / 5 0 0 %
2 / 5 1 2,4 %
3 / 5 2 4,8 %
4 / 5 15 35,7 %
5 / 5 24 57,1 %

5 In elk leerjaar wordt voldoende en aangepast huiswerk voorzien.

Antwoord Antwoorden Ratio
1 / 5 0 0 %
2 / 5 0 0 %
3 / 5 7 16,7 %
4 / 5 18 42,9 %
5 / 5 17 40,5 %
     

6 Er wordt op school gewerkt aan wederzijds respect.

Antwoord Antwoorden Ratio
1 / 5 0 0 %
2 / 5 0 0 %
3 / 5 3 7,1 %
4 / 5 11 26,2 %
5 / 5 28 66,7 %

7 Er wordt op school gewerkt aan discipline.

Antwoord Antwoorden Ratio
1 / 5 0 0 %
2 / 5 0 0 %
3 / 5 1 2,4 %
4 / 5 9 21,4 %
5 / 5 32 76,2 %
     

8 Ik ben tevreden over de studies.

Antwoord Antwoorden Ratio
1 / 5 0 0 %
2 / 5 0 0 %
3 / 5 4 9,5 %
4 / 5 14 33,3 %
5 / 5 24 57,1 %

9 Ik ben tevreden over ochtend- en/of avondopvang.

Antwoord Antwoorden Ratio
1 / 5 0 0 %
2 / 5 1 2,4 %
3 / 5 7 16,7 %
4 / 5 11 26,2 %
5 / 5 23 54,8 %

10 Ik ben tevreden over de woensdagnamiddagopvang.

Antwoord Antwoorden Ratio
1 / 5 3 7,1 %
2 / 5 0 0 %
3 / 5 17 40,5 %
4 / 5 5 11,9 %
5 / 5 17 40,5 %

11 Ik ben tevreden over de werking van het secretariaat (rekeningen, melden afwezigheden, wijzigingen maaltijden, …)

Antwoord Antwoorden Ratio
1 / 5 1 2,4 %
2 / 5 0 0 %
3 / 5 0 0 %
4 / 5 7 16,7 %
5 / 5 34 81,0 %
     

12 Ik voel me als ouder welkom op school.

Antwoord Antwoorden Ratio
1 / 5 0 0 %
2 / 5 0 0 %
3 / 5 4 9,5 %
4 / 5 8 19,1 %
5 / 5 30 71,4 %

13 Ik ben tevreden over de hygiëne op school.

Antwoord Antwoorden Ratio
1 / 5 0 0 %
2 / 5 0 0 %
3 / 5 5 11,9 %
4 / 5 13 31,0 %
5 / 5 24 57,1 %

14 Ik ben tevreden over de coronamaatregelen die het voorbije schooljaar op deze school zijn genomen.

Antwoord Antwoorden Ratio
1 / 5 0 0 %
2 / 5 1 2,4 %
3 / 5 1 2,4 %
4 / 5 13 31,0 %
5 / 5 27 64,3 %
     

15 Ik ben blij dat ik voor deze school gekozen heb.

Antwoord Antwoorden Ratio
1 / 5 0 0 %
2 / 5 0 0 %
3 / 5 0 0 %
4 / 5 11 26,2 %
5 / 5 31 73,8 %

100% van deze ouders is tevreden tot zeer tevreden over onze school. We zijn uiteraard blij met dit positieve resultaat en nemen de tips en aanbevelingen (vooral in verband met de eerste lock-down) mee om te bespreken in het team. Zo proberen we telkens onze werking te verbeteren.

Resultaten tevredenheidsonderzoek eind zesde leerjaar juni 2021

5 sterren= uiterst tevreden/4 sterren= tevreden/3 sterren= geen mening/2 sterren= minder tevreden/1 ster= helemaal niet tevreden

1 Ik ben tevreden over wat mijn kind op school geleerd heeft.

Antwoord Antwoorden Ratio
1 / 5 0 0 %
2 / 5 0 0 %
3 / 5 0 0 %
4 / 5 13 22,0 %
5 / 5 46 78,0 %

2 Het schoolteam is bereid te communiceren en te luisteren.

Antwoord Antwoorden Ratio
1 / 5 0 0 %
2 / 5 0 0 %
3 / 5 4 6,8 %
4 / 5 16 27,1 %
5 / 5 39 66,1 %

3 Ik word tijdig geïnformeerd als er een probleem is met mijn kind.

Antwoord Antwoorden Ratio
1 / 5 2 3,4 %
2 / 5 0 0 %
3 / 5 9 15,3 %
4 / 5 13 22,0 %
5 / 5 35 59,3 %
       

4 Ik ben tevreden over de zorgwerking.

Antwoord Antwoorden Ratio
1 / 5 1 1,7 %
2 / 5 0 0 %
3 / 5 6 10,2 %
4 / 5 11 18,6 %
5 / 5 41 69,5 %

5 In elk leerjaar wordt voldoende en aangepast huiswerk voorzien.

Antwoord Antwoorden Ratio
1 / 5 0 0 %
2 / 5 3 5,1 %
3 / 5 5 8,5 %
4 / 5 18 30,5 %
5 / 5 33 55,9 %

6 Er wordt op school gewerkt aan wederzijds respect.

Antwoord Antwoorden Ratio
1 / 5 0 0 %
2 / 5 1 1,7 %
3 / 5 2 3,4 %
4 / 5 10 17,0 %
5 / 5 46 78,0 %
               

7 Er wordt op school gewerkt aan discipline.

Antwoord Antwoorden Ratio
1 / 5 0 0 %
2 / 5 0 0 %
3 / 5 1 1,7 %
4 / 5 11 18,6 %
5 / 5 47 79,7 %

8 Ik ben tevreden over de studies.

Antwoord Antwoorden Ratio
1 / 5 0 0 %
2 / 5 1 1,7 %
3 / 5 4 6,8 %
4 / 5 11 18,6 %
5 / 5 43 72,9 %

9 Ik ben tevreden over ochtend- en/of avondopvang.

Antwoord Antwoorden Ratio
1 / 5 2 3,4 %
2 / 5 1 1,7 %
3 / 5 11 18,6 %
4 / 5 12 20,3 %
5 / 5 33 55,9 %
     

10 Ik ben tevreden over de woensdagnamiddagopvang.

Antwoord Antwoorden Ratio
1 / 5 3 5,1 %
2 / 5 2 3,4 %
3 / 5 22 37,3 %
4 / 5 7 11,9 %
5 / 5 25 42,4 %

11 Ik ben tevreden over de werking van het secretariaat (rekeningen, melden afwezigheden, wijzigingen maaltijden, …)

Antwoord Antwoorden Ratio
1 / 5 0 0 %
2 / 5 1 1,7 %
3 / 5 1 1,7 %
4 / 5 16 27,1 %
5 / 5 41 69,5 %

12 Ik voel me als ouder welkom op school.

Antwoord Antwoorden Ratio
1 / 5 1 1,7 %
2 / 5 0 0 %
3 / 5 4 6,8 %
4 / 5 13 22,0 %
5 / 5 41 69,5 %
         

13 Ik ben tevreden over de hygiëne op school.

Antwoord Antwoorden Ratio
1 / 5 0 0 %
2 / 5 1 1,7 %
3 / 5 4 6,8 %
4 / 5 18 30,5 %
5 / 5 36 61,0 %

14 Ik ben tevreden over de coronamaatregelen die het voorbije schooljaar op deze school zijn genomen.

Antwoord Antwoorden Ratio
1 / 5 0 0 %
2 / 5 2 3,4 %
3 / 5 2 3,4 %
4 / 5 12 20,3 %
5 / 5 43 72,9 %

15 Ik ben blij dat ik voor deze school gekozen heb.

Antwoord Antwoorden Ratio
1 / 5 0 0 %
2 / 5 0 0 %
3 / 5 3 5,1 %
4 / 5 5 8,5 %
5 / 5 51 86,4 %

95 % van de ouders is tevreden tot zeer tevreden over deze school. Aan het einde van het zesde leerjaar willen we deze ouder nogmaals bedanken voor het vertrouwen dat ze in ons team stelden. Wij hopen ook in de toekomst het vertrouwen van leerlingen en ouders niet te beschamen!