Schoolreglement: korte versie

SCHOOLREGLEMENT – KORTE VERSIE

3.3       Schoolkosten

3.3.1    Overzicht kosten – bijdrageregeling

In de bijdrageregeling vind je een overzicht van de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven.

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die je moet maken. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan moet je er wel voor betalen.

In de bijdrageregeling staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Dat laatste betekent dat het bedrag dat je moet betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen: het kan iets meer zijn, maar ook iets minder.

Onderstaande bedragen zijn een raming van de financiële kosten per leerjaar. In de loop van het schooljaar kunnen zich evenwel sporadisch onvoorziene zaken voordoen die een prijswijziging veroorzaken.

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad van 31.05.2021.

 • Verplichte activiteiten of schoolbehoeften

De school organiseert tal van activiteiten die een extra culturele verrijking en sportieve ontplooiing beogen:  o.a. toneelvoorstellingen, poppentheater, film, muzikale optredens, uitnodigen van een jeugdschrijver of een extern deskundige (gastspreker), museumbezoek, leeruitstappen, sportactiviteiten (o.a. sportdagen en zwemmen), extra-muros-activiteiten, jeugdtijdschriften, ….  Hiervoor wordt een financiële bijdrage van de ouders gevraagd rekening houdend met de maximumfactuur van € 90 (voor het lager) per leerjaar en per schooljaar. 

 • jaarabonnement zwemmen : € 35 (voor lln. van 1e, 3-6); € 15 voor lln. van 2e.
 • uitstappen (varieert per leerjaar; voor lager onderwijs maximum € 90)
 • turnkledij (enkel op school te verkrijgen)
  • turntrui: maat 128-140-152-164-176: € 8.50         maat S-M-L: € 9.50
  • turnbroek: maat 128-140-152-164-176: € 10.50   maat S-M-L: € 12.50
  • turnzak: €6
  • turnsokken: €4
 • Niet-verplicht aanbod
 • middagmaal : € 3.60 (- 10% vanaf drie kinderen op LSC)
 • occasioneel middagmaal voor leerlingen die normaal naar huis gaan : €4.70
 • occasioneel middagmaal voor boterhammeneters : €4.00
 • toezicht voor leerlingen die ’s middags op school blijven : € 0.70 (drankje gratis)
 • opvang ‘s morgens : € 0.60                   occasioneel : € 0.72
 • opvang ’s avonds na 17.00 u.: € 1.20    occasioneel : € 1.44
 • studie: € 1,50                          occasioneel: € 1,80
 • ouderraad : € 4 (oudste ll. binnen de campus)
 • nieuwjaarsbrief:  € 0.60
 • vakantiebingel: € 8 + digitale versie € 12
 • vrijwillige sociale bijdrage:  € 5
 • plattelandsklassen 3de leerjaar: € 200
 • plattelandsklassen 4de leerjaar: € 150
 • meerdaagse uitstap 5de leerjaar:
 • sneeuwklassen : € 250
 • bijdrage sneeuwklassen ouderraad : € 220
 • vaderdag – moederdag
 • vrije bijdrage eerste communie
 • woensdagnamiddagopvang:
 tot 16.00utot 17.00utot 18.00u
1e trimester8899110
2e trimester71.5082.5093.50
3e trimester49.5060.5071.50
Dagprijs6.608.259.90

 (- 10% indien er drie kinderen zijn van eenzelfde gezin)

De school beschikt over een schoolbibliotheek waar het mogelijk is boeken te ontlenen. Bij het beschadigen of niet terugbrengen van een boek van de schoolbibliotheek tegen het einde van het schooljaar wordt er per boek een bedrag van €15 aangerekend op de schoolfactuur.

De deelname aan facultatieve naschoolse activiteiten (vb. dactylo) wordt financieel geregeld met de verantwoordelijke organisatie.  De aankoop van klas- of individuele foto’s is uiteraard geheel vrijblijvend.

Indien de leerlingen over een kansenpas beschikken, gelieve dit aan de directie te melden. Dit wordt uiterst discreet behandeld. Leerlingen kunnen op school dan deelnemen aan activiteiten en culturele voorstellingen tegen “kansenpastarief”.

Kosten voor opvang en studie zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen jonger dan 14 jaar.

 • Meerdaagse uitstappen

Voor meerdaagse uitstappen (plattelandsklassen, sneeuwklassen) is de (minder strikte) maximumfactuur € 450, gespreid over de volledige loopbaan van de lagere school.

4.3.5    Traktatie bij verjaardagen

Het is absoluut niet verplicht om een traktatie mee te brengen bij een verjaardag.
Wie dit toch wil doen, kiest uit volgende lijst:

 • Een stukje fruit of fruitbrochette
 • Een individueel verpakt koekje, wafeltje of cakeje
 • Een donut, koffiekoekje
 • Een zelf gebakken cake
 • Een zakje popcorn
 • Een ijsje (frisco of waterijs)

NIET:

 • Chips
 • Snoep
 • Taart
 • Drankjes

SCHOOLKALENDER 2021-2022

1ste trimester: dinsdag 1 september t/m vrijdag 24 december.

 • pedagogische studiedag : maandag 11 oktober
 • herfstvakantie: zaterdag 30 oktober t/m zondag 7 november.
 • Wapenstilstand: donderdag 11 november (vrije dag)
 • vrije dag: vrijdag 12 november
 • vrijdag 24 december halve dag (namiddag vrij)
 • kerstvakantie: zaterdag 25 december t/m zondag 9 januari.

2de trimester: maandag 10 januari t/m vrijdag 3 april.

 • krokusvakantie: zaterdag 26 februari t/m zondag 6 maart
 • paasvakantie: zaterdag 4 april t/m maandag 18 april.

3de trimester: maandag 18 april  t/m donderdag 30 juni.

 • vrije dag: maandag 2 mei
 • pedagogische studiedag: woensdag 25 mei.
 • Hemelvaart: donderdag 26 mei t/m zondag 29 mei (vrije dagen).
 • pinkstermaandag: maandag 6 juni (vrije dag).

BIJZONDERE DATA  schooljaar 2021-2022

 • ma. 30 aug.         Kleuterdag om 18.30u.
 • di. 31 aug.          Open klasdag voor alle leerlingen tss 14.00u. en 16.00u. 
 • wo. 1 sept.          Eerste schooldag
 • vr. 3 sept.           Infoavond ouders 1e tot 6e leerjaren om 19.30u.
 • vr. 10 sept.         Eucharistieviering H. Geest
 • ma. 4 okt.          Tot wo 6 okt. Plattelandsklassen Woumen 4de leerjaar
 • do. 7 okt.           Collegecross
 • vr. 15 okt.           Fietsexamen 6e leerjaar
 • ma. 18 okt.        tot zo. 24 okt.: missieweek
 • zo. 24 okt.          Missiezondag
 • vr. 29 okt.          Herfstwandeling voor de ganse school
 • wo. 10 nov.        Sint-Maarten komt op bezoek
 • vr. 19 nov.          Voetgangersexamen 4e leerjaar
 • za. 20 nov.         tot zondag 28 nov.: voorleesweek
 • di. 7 dec. tot ma. 20 december: gespreide proefwerken 4e leerjaar
 • di. 14 dec.          tot ma. 20 december: proefwerken voor 3e graad
 • vr. 17 dec.          Schaatsavond oudercomité
 • za. 18 dec.         Winterfeest
 • woe. 22 dec.         Eindrapport 1ste periode
 • do. 23 dec.         Oudercontact
 • vr. 24 dec.          Kerstviering, einde schooldag om 12.05u.
 • do. 27 jan           tot vr. 4 feb.: Sneeuwklassen 6e leerjaren
 • do. 27 jan.         Gedichtendag
 • do. 24 feb.         Winterfoor
 • vr. 11 feb.          tot zo. 13 feb. Plechtige opening gebouwen
 • zo. 13 feb.          Opendeurdag
 • zo. 13 mrt.         Infodag secundair onderwijs (Pontstraat)
 • ma. 14 mrt.        tot vr. 18 mrt.: Plattelandsklassen 3e leerjaren
 • za.19 mrt.          Feest van Sint-Jozef
 • zo. 24 apr.         Schoolfeest
 • zo. 8 mei Moederdag
 • ma. 9 mei tot 11 mei Meerdaagse uitstap Dworp voor 5e leerjaar
 • za. 14 mei          Plechtige Communie
 • za. 21 mei          Eerste Communie (14 uur)
 • Vr. 3 juni Fietstocht “De Gavers” Geraardsbergen
 • zo. 12 juni          Vaderdag
 • vr. 17 juni          tot do. 23 juni: proefwerken voor 3e graad en 4e leerjaar
 • vr. 17 juni Kleuterdag
 • di. 28 juni Eindrapport en oudercontact
 • ma. 27 juni         Schoolreizen
 • wo. 29 juni         Afscheid 6e leerjaar………….
 • do. 30 juni Dankmis + einde schooljaar (12.05 u).
image_pdfExporteer naar PDFimage_printPrint
Scroll naar top