Ontkoppelen/deconnectie

We leven in een digitaal tijdperk en er wordt heel wat over en weer gemaild.
In het arbeidsreglement van de leerkrachten is dit schooljaar het onderdeel ‘Deconnectie’ toegevoegd. Deconnectie is een toestand waarbij een werknemer tijdens rust- en verlofperiodes ontkoppeld is van werk gerelateerde ICT-middelen, met het oog op het algemeen welzijn, het vrijwaren van de balans tussen werk en privéleven. Dit heeft betrekking op alle personeelsleden, ongeacht hun functie

Voor onze school werd volgende afspraak gemaakt in verband met de timing van het versturen, lezen en beantwoorden van berichten:
Personeelsleden/directieleden zijn digitaal bereikbaar tijdens de uren dat de school
fysiek geopend is, zoals bepaald in hoofdstuk 2 en 3 van het Arbeidsreglement.
Er kan van hen dus niet worden verwacht om buiten deze uren een bericht meteen
te lezen/beantwoorden. (Dit geldt in beide richtingen, zowel voor de zender als
ontvanger.)

Concreet betekent dit: Elk personeelslid/directielid :

  • bepaalt zelf wanneer hij/zij werk gerelateerde berichten verstuurt. 
  • engageert zich om binnen de 2 weekdagen (uitgezonderd feestdagen) digitale berichten te lezen. 
  • engageert zich om binnen de 2 weekdagen (uitgezonderd feestdagen) te reageren op digitale communicatie die om een antwoord vraagt. 

Vanzelfsprekend werkt Deconnection in twee richtingen. Ook de leerkrachten kunnen niet van de ouders verlangen dat elke mail meteen gelezen en beantwoord wordt.

Laat ons proberen met enige soepelheid met deze afspraken om te gaan. Soms is er op school of thuis een ‘last-minute-wijziging’ en hoop je als leerkracht of als ouder dat jouw bericht snel gelezen wordt. Directeur Johan De Meerleer,beleidsondersteuner Raf De Plekker en zorgcoördinator Anke Christiaens
proberen ten allen tijde berichten te lezen en deze zo snel mogelijk te beantwoorden.
Er zijn immers ook ouders die op een zondagavond met een vraag of probleem zitten.

Hoe je het ook draait of keert, een goede communicatie is belangrijk. We merkten onlangs dat verschillende boodschappen over één onderwerp binnen één leerjaar voor verwarring zorgen. Daar willen we als schoolteam zeker aan werken door:

  • onze mails ’tijdig’ te versturen.
  • gelijkgestemde mails per leerjaar te versturen.
  • foutjes in een mail te vermijden.
  • in de titel van een mail te vermelden voor welk leerjaar de mail bedoeld is.

We hopen op jullie begrip en wederkerige medewerking.

image_pdfExporteer naar PDFimage_printPrint
Scroll naar boven