Maandpunten

We werken op school met maandpunten. Deze zijn rechtstreeks afgeleid van de eindtermen sociale vaardigheden . Elk maandpunt wordt ingeleid in een gezamenlijk moment op de speelplaats of in de turnzaal .
Sociale vaardigheden worden in onze communicatieve samenleving steeds belangrijker. We vinden het vanzelfsprekend dat onze school een bijdrage levert aan de ontwikkeling en ondersteuning van het sociaal functioneren van onze leerlingen. Hierbij heeft ieder het recht op een eigen stijl en persoonlijkheid. Onze maandpunten zorgen ervoor dat er een constante leerlijn aanwezig is rond sociaal gedrag doorheen onze lagere school :

 1. Hier ben ik! (september)
  We benadrukken deze maand dat iedereen talenten maar ook werkpuntjes heeft en dat we van en aan elkaar heel veel kunnen leren !
 2. Ik draag zorg voor het milieu !
  (oktober) Onze kinderen zijn de volwassenen van morgen. Het is dan ook super belangrijk dat we hen sensibiliseren om onze aarde leefbaar te houden.
 3. Respect en beleefdheid !
  (november-december)
  2 begrippen die we als school hoog in het vaandel dragen ! In het leven is niets zo moeilijk als relaties. Met vallen en opstaan willen we samen met onze leerlingen werken aan een school waar iedereen mekaar respecteert en waar we beleefd met mekaar kunnen omgaan.
 4. De groep en ik ((januari) We kunnen niet altijd de leider zijn. We werken deze maand aan de verschillende rollen die we binnen een groep kunnen spelen en proberen ons daarbij goed te voelen.
 5. Pesten is NIET oké ! (februari) We zetten deze maand het belang om mekaar te accepteren zoals we zijn nog eens extra in de verf. Ons anti-pestbeleid combineren we met een complimentenactie.
 6. Een gezonde en veilige levensstijl ! (maart/april) Via een checklist gaan we onderzoeken hoe veilig en gezond onze levenshouding is.
 7. In mei en juni zetten we nog eens alles op een rij of leggen we een extra focus op één van de vorige thema’s.