Inschrijvingen

Omwille van de huidige coronamaatregelen (code oranje voor het onderwijs) kunnen de kennismakingsgesprekken en inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022 niet fysiek plaatsvinden op de school. Daarom organiseert de directeur op 1 april nog een infovergadering via teams. Hiervoor kan je via mail inschrijven: directeur.lscapucienen@sjcaalst.be. Er volgt een digitale uitnodiging. Jullie krijgen uitleg over de visie van de school en over heel wat praktische zaken. De webinar duurt ongeveer 1 uur en start telkens om 19.30 u.

We kunnen voor volgend schooljaar nog 59 leerlingen inschrijven in het eerste leerjaar. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over een eventueel capaciteitsprobleem.

Vanaf 8/03/2021 om 09.00u. kunt u het inschrijvingsformulier via deze weg invullen door te klikken op onderstaande link. Voor bijkomende uitleg kunnen jullie telefonisch contact opnemen met het secretariaat. (053/213884)

Klik hier voor het inschrijvingsformulier.

De inschrijvingen worden onderverdeeld in 3 periodes:

  • 1 februari t.e.m. 26 februari 2021: voorrangsperiode broers en zussen en kinderen van personeel.
  • 8 maart 2021 t.e.m. 19 maart 2021: voorrangsperiode indicator en niet-indicator leerlingen.
  • 19 april 2021: start vrije inschrijvingen. (ook de vrije plaatsen voor de indicatorleerlingen kunnen nu ingevuld worden door niet-indicatorleerlingen)

De voorrangsperiode voor indicator- en niet-indicatorleerlingen wordt enkel toegepast in het eerste leerjaar. Deze start op 8 maart en loopt t.e.m. 19 maart 2021. We hebben plaats voor 23 indicatorleerlingen en 36 niet-indicatorleerlingen.
Voor een indicatorleerling ontvangt het gezin een studietoelage of heeft de moeder geen diploma secundair onderwijs of getuigschrift van het zesde middelbaar. Bewijs van schooltoelage en verklaring op eer betreffende de studies van de moeder moeten worden voorgelegd. Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn, kan de inschrijving worden ontbonden.

Capaciteit voor het schooljaar 2021-2022:

  Maximum capaciteit Vrije plaatsen Vrije plaatsen indicator Vrije plaatsen niet-indicator
Eerste leerjaar 96 59 23 36
Tweede leerjaar 75 10
Derde leerjaar 100 1
Vierde leerjaar 100 14
Vijfde leerjaar 75 0
Zesde leerjaar 100 5