Dagindeling

DAGINDELING

– 7.00u. Begin van de ochtendopvang
– 8.25u. Begin van de lessen
– 12.05u. Einde van de voormiddaglessen
– 12.15u. Refter met aansluitend middagpauze
– 13.35u. Begin van de namiddaglessen
– 15.35u. Einde van de lessen
– 15.50u. Begin van de geleide avondstudie
– 17.00u. Einde van de avondstudie. De leerlingen kunnen de studie ook verlaten om 16.30u.
– 17.00u. Begin van de avondopvang tot 18.00u.

MIDDAGVERBLIJF

De leerlingen kunnen een warm middagmaal gebruiken op school (= half-intern) of hun boterhammen meebrengen (= kwart-intern). In het laatste geval hebben ze de keuze om soep, melk, chocomelk of water te drinken. Men kan ook kiezen voor een gemengd regime (vb. maandag en dinsdag warm middagmaal, donderdag en vrijdag boterhammen).
De keuze die men hierbij maakt geldt wel voor een heel trimester.

BEGELEIDE STUDIE

Tijdens de studie worden de leerlingen goed gevolgd. Ze mogen uitleg vragen wanneer er problemen zijn. Op de eerste plaats brengen we de leerlingen een correcte werkhouding bij. Dagelijks wordt er besproken hoe bepaalde lessen het best worden ingestudeerd.