1

LEERLINGENRAAD 2022-2023

LEERLINGENRAAD
In het vijfde en zesde leerjaar werden begin oktober 2 leerlingen per klas gekozen om te zetelen in de leerlingenraad. De bedoeling van dit initiatief is op de eerste plaats regels en afspraken te laten groeien vanuit de leerlingen. Inspraak gaat nauw gepaard met verantwoordelijkheid. In samenspraak met onze leerlingen zullen maandelijks actuele problemen of onderwerpen besproken worden en al dan niet door stemming worden goedgekeurd. Op deze manier willen we de kwaliteit van ons onderwijs bevorderen en kinderen leren hun mening op een voorname manier te uiten. Maandelijks om 12.45 u. komt de leerlingenraad samen in het speelgoedwinkeltje. Dhr. De Plekker is telkens aanwezig en van elke vergadering wordt een verslag gemaakt waarvan een korte neerslag komt in Focus.
Op dinsdag 25 oktober kwamen we voor de eerste keer samen met de pas verkozen leerlingenraad. Deze bestaat dit jaar uit: Henri en Sebastien Vanvolsem (5A), Elissa Decock en Kato Boeyen (5B), Milo Vermeir en Camille Kestens (5C), Morris Pollet en An-Sofie De Cock (5D), Lisa Blanckaert en Inaya Ait Si Mhand (6A), Lowie De Meyer en Margaux Van Overschelde (6B) en Leonie Willems en Clara Karemano (6C).
Het eerste probleem dat werd aangepakt, was het schema met de beurtrollen op de speelplaats. Onze groep wordt te groot om elke middag twee volledige leerjaren in de speeltuin toe te laten. Samen bespraken we enkele opties en na stemming werd voor de beste oplossing gekozen.
Vervolgens trokken we naar het speelgoedwinkeltje, waar we de gezelschapsspelletjes stuk voor stuk controleerden. Het is onze bedoeling van, vooral tijdens de koude wintermaanden, elke middag enkele leerlingen de kans te geven om binnen spelletjes te spelen. Er is ook al een boekenzolder waar de leesbeesten ’s middags terecht kunnen.