Infovergadering voor alle leerjaren

Voor het eerste leerjaar gaat de infovergadering door in de refter. Voor alle andere leerjaren gebeurt dit in de klas. We vragen dat slechts één ouder per gezin komt (mét mondmasker). Kinderen blijven uiteraard thuis.

Begin van de studies

De leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar zitten elk in een aparte studie De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar zitten samen in de eetzaal. Met de eerste bel (16.30 u.) stopt de studie voor de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar. Wie nog niet afgehaald wordt, gaat dan alvast …

Begin van de studies Lees verder »

Start van de woensdagnamiddagopvang

Onze leerlingen worden door een leerkracht begeleid naar de lagere school in de Pontstraat. Ter plaatse kunnen ze een warm middagmaal krijgen of ze brengen hun boterhammen mee. Steeds zwemzak meebrengen! Afhalen van de kinderen kan in de Pontstraat vanaf 15.00 u.

Schoolfotograaf.

Er worden klasfoto's en individuele foto's genomen. Van de leerlingen van het zesde leerjaar wordt ook een pasfoto genomen.

Strapdag

We dagen onze leerlingen vandaag uit om met zoveel mogelijk te voet (stappen) of met de fiets (trappen) naar school te komen.

Scroll naar top