Hele dag

MDO

Tijdens het MDO worden de leerlingen van elke klas besproken. Aanwezig: directeur - zorgcoördinator - zorgleerkracht - klasleerkracht.

VERKIEZINGEN LEERLINGENRAAD

In de leerlingenraad zetelen 2 vertegenwoordigers uit elke klas van het vijfde en zesde leerjaar. Ze worden in de klas verkozen tijdens een anonieme stemming. De leerlingenraad komt ongeveer één keer per maand samen. Tijdens deze samenkomsten wordt de werking van de school besproken , kunnen leerlingen tips geven of voorstellen doen, en worden gelegenheidsacties …

VERKIEZINGEN LEERLINGENRAAD Lees verder »

Scroll naar top