Een journalist op bezoek…

Op donderdag 4 maart kregen de leerlingen van het vijfde leerjaar bezoek van Manu Adriaan.
Dit bezoek was gepland omdat ze momenteel in de klas over beroepen leren.
Laurent: ‘Manu  is een free-lancer. Hij is een journalist die op de baan gaat om mensen te interviewen. Hij krijgt soms een opdracht van een bepaalde krant of van een weekblad om iemand te interviewen. Hij wordt dan door die opdrachtgever betaald. Hij heeft in zijn carrière al veel beroemde mensen ontmoet, zoals Koen Wauters en Kevin De Bruyne.
Manu heeft ons veel interessante dingen verteld over zijn werk, maar hij had ook vragen voor ons voorbereid. Gelukkig wisten we op alles een antwoord!