Zorg op school

De zorgcoördinator op school is Mevr. Christiaens.
Zij wordt in haar taak bijgestaan door mevr. Coppens, mevr. Van den Eede, mevr. Dewamme, mevr. Van Acker en Mevr. Van Riet.

Ons uitgangspunt is: ieder kind telt. Van daaruit werkten we een zorgvisie uit die rekening houdt met de minder sterke, maar ook met de sterkere leerlingen en dit zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel vlak. Ons doel is met andere woorden maximale ontwikkelingskansen bieden voor elk kind op onze school.

De klasleerkrachten vormen de basis voor het zorgbeleid op school. Zij observeren, begeleiden en bieden eerste hulp in de klas. Er wordt gedifferentieerd, zodat ieder kind op zijn eigen niveau kan werken.
Verder hebben zij ook een signaalfunctie: zij informeren het zorgteam bij moeilijkheden die niet of moeilijk in de klas te behandelen zijn. Het zorgteam kan dan advies of bijkomende hulp verlenen.

Naast de preventieve basiszorg, waarbij we er als school voor zorgen dat alle leerlingen zich goed voelen op school en in de klas en het maximum uit hun leerpotentieel halen, voorzien we extra zorg voor leerlingen met bijzondere noden.

 • Wekelijkse zorguren:
 • Drie tot vier zorguren per klas per week in alle leerjaren. Deze differentiatie kan klasintern en/of klasextern zijn, afhankelijk van de noden van de leerling/klasleerkracht. Leerlingen die extra tijd, meer instructie, herhaling,..nodig hebben kunnen bij het zorgteam terecht.
 • Leestraining in het tweede, derde en vierde leerjaar: tijdens dit wekelijks uurtje wordt op een speelse manier aan het technisch lezen van onze leerlingen gewerkt.
 • Aangepaste remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende maatregelen voor leerlingen met leerproblemen en leerstoornissen.

 

 • Voor sterkere leerlingen:
 • Verdiepings- of verbredingsleerstof voor leerlingen met een sterk reken-, lees- of taaltalent.
 • Vanaf het derde leerjaar is er een kangoeroeklas. Deze leerlingen worstelen zich door extra moeilijke leerstof en krijgen opdrachten rond thema’s die aansluiten bij hun interesse.

 

 • Taalklas: leerlingen met een andere thuistaal kunnen enkele uren per week naar de taalklas gaan.

 

 • Sociaal-emotionele ondersteuning: ons zorgteam staat steeds klaar om te luisteren naar leerlingen die last hebben van een of ander probleem, eenzaam zijn, gepest worden of gewoon iets heel belangrijks te vertellen hebben, … Leerlingen komen hiervoor naar de bib of stoppen een briefje in de zorgbus.

 

 • Leren leren :In het vierde, vijfde en zesde leerjaar willen we de focus leggen op het leren leren. Het streven naar een goede werkhouding, structuur brengen in het huiswerk, een studieplanning maken, zelf leren plannen, studeerstrategieën onder de knie krijgen, je leerstijl ontdekken, … krijgt de nodige aandacht !
  Via deze link :  google.com/site/lerenlerensjc/  kan je ook heel wat informatie terugvinden omtrent het ‘leren leren’ in onze school. Per leerjaar (van 1 tot 6) kan je hier terugvinden hoe de leerling elk vak best kan studeren, hoe je als ouder je kind kan begeleiden bij het huiswerk en wat er van de leerling verwacht wordt.

 

Leerlingen worden opgevolgd via een leerlingvolgsysteem. Op het MDO (MultiDisciplinairOverleg) bespreken we  vier keer per jaar de leerontwikkeling (zowel sociaal-emotioneel als cognitief) van de leerling.

Mailadres zorgcoördinatie: zorg-cap@hotmail.com

In de klasagenda plakt een sticker waarop je de naam en contactgegevens van de zorgleerkracht van de klas terug vindt.

 

——————————–

zorg op school (1) zorg op school (2)

zorg op school (3) zorg op school (4)

 

 

zorg op school (5) zorg op school (6)

zorg op school (7) zorg op school (8)

Print Friendly, PDF & Email