Leren Leren

Leren leren” is een attitude die veel aandacht krijgt in onze lagere school. We trachten een leerlijn ‘Leren leren’ uit te zetten doorheen de hele lagere schoolperiode. Dat begint bij een groeiende tijdsinvestering maar breidt onder andere uit naar steeds meer verschillende studeerstrategieën die we gaan aanreiken. In dit kader werd de website ‘leren leren’ opgestart. Per leerjaar kunnen ouders, klasleerkrachten en ook de leerlingen zelf er tips terugvinden. In het eerste leerjaar geven we lees- en rekentips mee om de klasmethode thuis verder te kunnen zetten. Naarmate de leerlingen in hogere leerjaren terechtkomen, groeien deze tips uit tot concrete leerstrategieën.  Zo leren onze leerlingen structuur in teksten herkennen, leren ze te achterhalen wat de schrijver bedoelt, leren ze hoe ze een samenvatting of schema’s kunnen maken bij de leerstof en leren ze signaal- en sleutelwoorden te onderscheiden. De klasleerkracht neemt de grootste rol op zich om deze strategieën bij te brengen in de klas en hij of zij bespreekt hoe bepaalde zaken best worden gestudeerd. De klasleerkracht waakt erover dat kwaliteit primeert op kwantiteit. Dit wordt ook zo verder gezet in de opgegeven lessen of taken. Vanaf het vijfde leerjaar worden de lessen gestudeerd volgens een welbepaalde leerstrategie:

  • A-lessen: herhaling van de leerstof die ze de dag zelf hebben gezien;
  • B-lessen: voorbereiding op een peilproef (wordt enkele dagen op voorhand aangekondigd);
  • H-lessen: herhaling van een leerstofgeheel om op verder te bouwen.

 

Vanaf de tweede graad wordt op regelmatige basis gewerkt met studiewijzers en stappenplannen om grotere leerstofdelen te verwerken. Zo hebben de leerlingen een duidelijk beeld van wat ze moeten studeren en hoe ze dat moeten studeren volgens een vaste structuur.

In de derde graad leren onze kinderen ook planmatig werken naar de proefwerken toe. Ze worden begeleid om zelf een planning op te maken zodat ze op de meest efficiënte manier het leerstofgeheel leren verwerken.

Behalve de werking rond “Leren leren” in de klas zijn er nog aparte “Leren-Lerensessies” voor leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar. In het vierde leerjaar worden de sessies klassikaal gehouden, in het vijfde en het zesde leerjaar werden bepaalde leerlingen uitgekozen tijdens het MDO die hier echt baat bij zouden hebben.  Eén keer per maand wordt er gewerkt rond leerstrategieën zoals het hanteren van mindmappen, schema’s en boomstructuren, sleutelwoorden aanduiden in de tekst, enzovoort. Ze leren er ook hun eigen leerstijl ontdekken.

Een overzicht van de sessies:

september Je boekentas maken: een hele klus? Tips om niets te vergeten maar je ook niet te overladen én een rustig werkplekje te creëren.
oktober Je huiswerk plannen! Een dag – en  weekplanning maken én erin slagen om je aan je planning te houden.
november De grote toetsen voorbereiden zonder stress (deel 1).
december Je eigen leerstijl ontdekken.
januari Studeerstrategieën (1): mindmappen/ samenvatten.
februari Studeerstrategieën (2): verder inoefenen a.d.h.v. de leerstof: schema’s en tabellen maken én inprenten, sleutelwoorden zoeken, open- en gesloten vragen herkennen, werkstrategie bij toetsen, … .
maart – april Studeerstrategieën (3): verder inoefenen, werken met zelfcontrole en werken aan een kritische werkhouding/ reflectie.
mei De proefwerken voorbereiden zonder stress (deel 2). Hier gaan we ook na wat er bij (het voorbereiden tijdens) de toetsenweek in december goed ging, minder goed ging, waar we nu meer aandacht voor moeten hebben, … .
juni Relax! Ook tijdens de proefwerken kan de boog niet altijd gespannen staan.

Zo bereiden we onze leerlingen optimaal voor om in hun verdere schoolcarrière en verdere leven het eigen leren zelfstandig aan te pakken en zo levenslang te kunnen leren.

Print Friendly, PDF & Email