Maandpunten

We werken op school met maandpunten. Deze zijn rechtstreeks afgeleid van de eindtermen sociale vaardigheden . Elk maandpunt wordt ingeleid in een gezamenlijk moment op de speelplaats of in de turnzaal .
Sociale vaardigheden worden in onze communicatieve samenleving steeds belangrijker. We vinden het vanzelfsprekend dat onze school een bijdrage levert aan de ontwikkeling en ondersteuning van het sociaal functioneren van onze leerlingen. Hierbij heeft ieder het recht op een eigen stijl en persoonlijkheid. We stelden terug tien maandpunten op die ervoor gaan zorgen dat er een constante leerlijn aanwezig is rond sociaal gedrag doorheen onze lagere school :

– september : Hier ben ik ! (Lln. kunnen zich op een assertieve manier voorstellen.)
– oktober : Jij telt mee zoals je bent ! (Lln. kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen.)
– november : Kan ik je helpen ? (Lln. kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders.)
– december : Wil je me helpen ? (Lln. kunnen hulp vragen en zich laten helpen.)
– januari : Ik en de groep. (Lln. kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling meewerken.)
– februari : Wit…zwart…grijs ? (Lln. kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren.)
– maart : Ook ik tel mee ! (Lln. kunnen zich weerbaar opstellen naar leeftijdsgenoten en volwassenen door signalen te geven die voor anderen begrijpelijk en aanvaardbaar zijn.)
– april : Sssst ! (Lln. kunnen zich discreet opstellen.)
– mei : Ik kan tegen een stootje ! (Lln. kunnen ongelijk of onmacht toegeven, kritiek beluisteren en eruit leren.)
– juni : Iedereen gelijk ! (Lln. kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine.)

Buiten deze 10 maandpunten zijn er ook nog een vijftal onderwerpen waaraan de school op elk moment de nodige aandacht wil besteden. Deze leefregels zullen zoveel mogelijk zichtbaar verspreid worden. (beleefdheid, ordelijkheid, voornaamheid, stijl…)
Uiteraard bepaalt de school slechts een deel van de opvoedingsstijl, daarom durven we te rekenen op een vlotte samenwerking met ouders en opvoeders. We beogen immers hetzelfde doel : de vorming van sociale, stijlvolle jonge mensen.

Print Friendly, PDF & Email