Leerlingenraad

De bedoeling van dit initiatief is op de eerste plaats regels en afspraken te laten groeien vanuit de leerlingen. Inspraak gaat nauw gepaard met verantwoordelijkheid. In samenspraak met onze leerlingen worden maandelijks actuele problemen of onderwerpen besproken en al dan niet door stemming goedgekeurd. Op deze manier willen we de kwaliteit van ons onderwijs bevorderen en kinderen leren hun mening op een voorname manier te uiten.

De verkiezingscampagne gaat door in de loop van oktober. Elke derde vrijdag van de maand om 13.00 u. (of op een ander afgesproken tijdstip) komt de leerlingenraad samen in het vergaderlokaaltje naast het bureau van de directeur. Dhr. De Plekker zit de vergadering voor en bespreekt nadien alle punten met Dhr. directeur. Een beknopt verslag verschijnt ook in Focus.

De leerlingenraad 2016 – 2017 bestaat uit :

Tibe De Geest, Thomas Filipovic, Mare Noel, Jules Depuydt, Charlotte Van den Berghe, Charlotte Willems, Manon De Pril, Jade Van Wijmeersch, Emiel Vermeren, Basiel Uyttersprot, Manon De Man, Maxime Van Houdt, Matteo Van Lierde en Camille Poels.

leerlingenraad16-17

 

 

Print Friendly, PDF & Email