Leerlingenraad

De bedoeling van dit initiatief is op de eerste plaats regels en afspraken te laten groeien vanuit de leerlingen. Inspraak gaat nauw gepaard met verantwoordelijkheid. In samenspraak met onze leerlingen worden maandelijks actuele problemen of onderwerpen besproken en al dan niet door stemming goedgekeurd. Op deze manier willen we de kwaliteit van ons onderwijs bevorderen en kinderen leren hun mening op een voorname manier te uiten.

De verkiezingscampagne gaat door in de loop van oktober. Elke derde vrijdag van de maand om 13.00 u. (of op een ander afgesproken tijdstip) komt de leerlingenraad samen in het vergaderlokaaltje naast het bureau van de directeur. Dhr. De Plekker zit de vergadering voor en bespreekt nadien alle punten met Dhr. directeur. Een beknopt verslag verschijnt ook in Focus.

De leerlingenraad 2017 – 2018 bestaat uit :

Robin Plehiers, Fiebe Suykens, Ines Van Cauwenberge, Tinka Verhoeven, Jef Demuynck, Yana Van der Biest, Ward Janssens, Jente Steenhoudt, Michiel Raes, Ziggy Van Den Eede, Lucas De Cock, Géraldine D’Haese, Andreas Bayens en Thomas Filipovic.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email