Vrije plaatsen

Vrije plaatsen op 1 april 2019
lager lj1 lj2 lj3 lj4 lj5 lj6
6 14 3 12 0 3

Inschrijvingen

Beste ouders,

De interesse in onze school was dit weekend buitengewoon hoog.  Heel wat ouders hebben gekampeerd in onze sportzaal.  Als directeur had ik wel verwacht dat er een wachtrij zou ontstaan, maar niet in die mate.  De emotionele reactie van ouders die hier hebben overnacht en maandag te horen kregen dat de inschrijving voorlopig uitgesteld werd, heeft me zeker niet onberoerd gelaten.  Totaal buiten mijn verwachting werd ook de lijst van indicatorleerlingen volledig ingenomen.  Hierdoor zijn er 15 kinderen die we niet zouden kunnen inschrijven.  Met al deze gegevens heb ik overlegd met onze Raad van Bestuur, leerkrachten, het lokaal overlegplatform in Aalst en het agentschap voor onderwijsdiensten.  We zijn tot de constatatie gekomen dat de school uitzonderlijk een capaciteitsverhoging kan doorvoeren met 20 leerlingen in het eerste leerjaar.

Concreet betekent deze maatregel dat alle uitgestelde inschrijvingen voor het eerste leerjaar kunnen verzilverd worden in een gerealiseerde  inschrijving.  Ik ben er zeker van dat dit goed nieuws is voor iedereen.  Door deze maatregel zullen we volgend schooljaar 4 klassen hebben in het eerste leerjaar met een leerlingenaantal van vooraan in de twintig.  Ik verwacht dat deze beslissing positief zal onthaald worden door alle ouders, vooral afgaand op de solidariteit die er binnen de groep aanwezig was dit weekend.

Mag ik vragen aan alle ouders die een uitgestelde aanmeldingsfiche hebben gekregen om zo snel mogelijk contact op te nemen met ons secretariaat (via mail of telefoon) om de inschrijving al dan niet te bevestigen? (secretariaat.lscapucienen@sjcaalst.be)

 

Vriendelijke groeten,

Johan de Meerleer

Directeur

Inschrijvingen 2019-2020

Vanaf vrijdag 1 februari 2019 kunnen broers, zussen en kinderen van personeel ingeschreven worden tijdens de voorrangsperiode.

Inschrijvingen voor volgend schooljaar starten definitief op maandag 18 maart 2019 vanaf 8 uur.  Op deze dag wordt er enkel ingeschreven.  Bijkomende uitleg kan voor of na deze drukke inschrijvingsdatum.

Hier meer info.

Nieuwe turnzaal

Op 22 december 2017 werd onze nieuwe turnzaal (polyvalente sportzaal) officieel geopend.

Leren Leren

Beste ouders,
‘Leren leren’ is een begrip dat reeds enkele jaren als een prioriteit wordt gezien op onze school. Hoewel niet elk kind even ontvankelijk is om te ‘leren leren’, willen we aan iedereen voldoende kapstokken en tips meegeven om een optimale werk- en leerhouding te ontwikkelen. Alle opmerkingen en specifieke verwachtingen en tips hebben we gebundeld in een aparte website https://sites.google.com/site/lerenlerensjc/ . We nodigen iedereen uit alvast een kijkje te gaan nemen en zullen u bij gelegenheid naar deze website verwijzen als een bepaald item wordt aangewend in de klas.